Duurzame daken

Feiten

Door de klimaatproblematiek kampen we steeds meer met wateroverlast, fijn stof en het fenomeen ‘hitte-eilandeffect’. Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen moeten daarom onze woningen in drastisch tempo gerenoveerd worden. Ongeveer 60 procent van de Vlaamse woningen dateert van voor 1970. Deze woningen vergen een grondige aanpak, niet in het minst op het vlak van isolatie. Om al de Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen zou jaarlijks 2,5 procent van de bestaande woningen grondig moeten worden gerenoveerd, ongeveer drie maal meer dan nu.
Lees meer in ons dakennieuws.

Waarde

Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een verantwoordelijkheid van iedereen. Wij vinden het belangrijk dat onze dakdekkers én onze opdrachtgevers de duurzame weg inslaan om samen een betere toekomst tegemoet te gaan.

Visie

In onze nabije toekomst moeten alle daken van woningen en gebouwen laag-energetisch zijn, bestaande uit gerecycleerde en duurzame dakmaterialen en deskundig d.w.z. duurzaam afgedicht door professionals. Vergroening speelt hierbij ook een grote rol.

Verandering

Het verbeteren van de energieprestaties van woningen is een sociale en ecologische maatregel om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan en om te anticiperen op de uitputting van de fossiele brandstoffen.  Duurzame woningen streven daarnaast ook naar een kwalitatieve, gezonde en betaalbare leefruimte voor de bewoners en gebruikers. En dat met een zo beperkt mogelijke ecologische voetafdruk.

Commitment

Onze verbintenis bestaat erin onze klanten zo goed mogelijk te informeren op het gebied van verduurzaming van daken. Wij willen hen stimuleren in het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.
Lees meer over onze daksystemen.

Pin It on Pinterest