Duurzame daken

Feiten

De klimaatproblematiek is een veelgehoorde term maar desondanks niet minder waar. We kampen steeds meer met het fenomeen ‘hitte-eilandeffect’, wateroverlast en fijn stof. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de trend in woningrenovaties sterk stijgen. Ongeveer 60 procent van de Vlaamse woningen dateren van voor 1970. Deze woningen vergen een grondige aanpak, niet in het minst op het vlak van isolatie. Om al de Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen zouden jaarlijks 2,5 procent van de bestaande woningen grondig moeten worden gerenoveerd, ongeveer drie maal meer dan nu.
Lees meer in ons dakennieuws.

Waarde

Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een verantwoordelijkheid van iedereen. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven én particulieren beiden de duurzame weg inslaan om samen een betere toekomst tegemoet te gaan.

Visie

In onze toekomstvisie zijn alle woningen en gebouwen laag energetisch, bestaande uit gerecycleerde en duurzame materialen en gemaakt door professionals.

Verandering

De energieprestaties van woningen verbeteren is een sociale en ecologische maatregel om de strijd tegen de klimaatproblematiek aan te gaan en om te anticiperen op de uitputting van de fossiele brandstoffen – en op de daaruit volgende ongecontroleerde prijsstijgingen. Toch is dat slechts één aspect van duurzaam wonen. Duurzame woningen streven naar een kwalitatief, gezond, heilzaam, betaalbaar en bevorderlijk leefkader voor de bewoners, en dat met een zo beperkt mogelijke ecologische voetafdruk. Om een adequaat antwoord te bieden aan deze versnelde veranderingen in ons klimaat zijn naast efficiëntiemaatregelen ook veel meer natuurtechnische toepassingen in de bouw hoognodig.

Commitment

Onze verbintenis bestaat erin onze klanten zo goed mogelijk te informeren op het gebied van verduurzaming van daken. Wij willen hen stimuleren in het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.
Lees meer over onze daksystemen.

Pin It on Pinterest